Shenzhoufu

15/F, Building B, Jin Qiu Int'l
Building, No. 6 Zhi Chun Road,
Haidian, Beijing 100088 Chine

www.shenzhoufu.com
Third-party payment platform on mobile

OBO in 2015